So, you want to launch a social media programme? – OK, så du skall starta med sociala medier?

So – you have decided you want to start a social media programme. The next step is to identify your goals and objectives. Goals and objectives – two words often confused. Here is one definition: Goals are general, wider intentions. Objectives are precise, measurable steps that ideally should help you to achieve your goals.

It is essential to identify objectives for social media. If your company have no specific reasons for using it, you’ll spend a lot of time having very enjoyable conversations, but will achieve nothing. That means in practise you will never achieve any results, so no justification for the time and budget spent on it. And we all know what that means – no more budgets! And then you pretty much have nothing much.

So start with your business plan, marketing strategy and market analysis. What overall business goals do you need to meet? Break these down and think about whether social media can help you meet them. Be realistic and identify those goals you can achieve. If you have a marketing strategy (and if not, why not?) go through those goals and objectives and pull out those that social media can help you to achieve. The key here is to align your social media objectives with your business goals to ensure you can achieve what you need to. And make certain that Social media isn’t a silo – it should be an integrated part of your business.

So, Social media plugs into all of your (customer facing) business functions, from customer service to market research… There is a wide range of objectives social media can help you with and a few are listed below. Obviously you can only identify which of objectives are right after having analysed the business plan and/or marketing strategy.

 • Building awareness
 • Establishing thought leadership
 • Launching new products or services
 • Increasing reach (either geographically or by sector)
 • Generating leads
 • Increasing sales
 • Research and insight (understanding how to improve your product or service)
 • Saving costs (e.g. reducing recruitment costs)
 • Building your community
 • Creating word of mouth activity
 • Improving public relations activity
 • Driving traffic to a website or blog
 • Improving SEO
 • Improving customer/client relations
 • Providing customer/client service
 • Competitive analysis

Initially, personally I’d suggest starting with a few of these. If was a betting girl, I’d bet that you are setting yourself up for a fall if you do as the list is far too large to manage. Instead pick out the key objectives you can achieve and don’t forget to apply the SMART rule: all objectives should be Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely. Then you’ll need to apply realistic timeframes to each one and identify the metrics that will allow you to measure whether you’re achieving what you set out to.

And then you – start – simple, isn’t it?

####

Så – du har bestämt att du vill lansera sociala media i ditt företag. Nästa steg blir då att identifiera dina mål och syften. Mål och syften- två ord som ofta blandas ihop. Här är en definition: Mål är allmänna, bred och övergripande avsikter. Syften är tydliga, mätbara åtgärder som helst bör hjälpa dig att nå dina mål.

Så ta fram företagets affärsplan, marknadsföring- och marknadsanalys. Vilka övergripande affärsmål vill du uppfylla? Bryt ner dem i syften och fundera på om och hursociala medier kan hjälpa dig att uppfylla dem. Var realistisk och identifiera de mål du kan uppnå. Om du har en marknadsföringsstrategi (och om inte, varför inte?) gå igenom mål och syften och se vilka du kan uppnå med sociala medier. Det viktigaste här är att se till att sociala medier är inte en silo – de bör vara en integrerad del av din verksamhet.

Så, Sociala medier går att använda i alla dina affärsfunktioner (direkt riktade mot kund), från kundservice till marknadsundersökningar … Det är mycket sociala medier kan hjälpa dig med och några åtgärder är listade nedan. Självklart kan du bara identifiera vilka som anngår dig efter analys av affärsplan och / eller marknadsföringsstrategi.

 • Öka kännedomen om företaget, era tjänster, lösningar och/eller produkter
 • Visa ”thought leadership”
 • Lansera nya produkter eller tjänster
 • Ökad räckvidd (antingen geografiskt eller per sektor)
 • Generera ”leads”
 • Ökad försäljning
 • Forskning – ökad förståelse hur era produkter eller tjänster kan förbättras
 • Besparinar (t.ex. minskade rekryteringskostnader)
 • Förbättrad PR-verksamhet
 • Mer trafik till en webbplats eller blogg
 • Bättre kundrelationer
 • Bättre kundservice
 • Konkurrensanalys

Inledningsvis skulle jag vilja föreslå att ni börjar med ett fåtal av målen på listan. Om jag ägnade mig åt spel och dobbel, skulle jag satsa en slant på att du snubblar om listan med mål är för lång. Börja istället med några få nyckelmål och glöm inte att tillämpa SMART-regeln: målen bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga och realistiska (på engelska Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely). Efter analysen och identifiering av mål sätter du realistiska tidsramar och identifierar de variabler som gör att du kan mäta at du uppnår dina syften.

Och sedan – Start! enkelt, eller hur?

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s