That little thing called SM… – Det där som kallas SM…

So you’ve done your research and decided that social media is right for your business. The next step is convincing the Boss/C Suite/Board that the time and budget investment will help you to achieve business results. This could turn into an interesting discussion. Your boss will have read countless articles questioning the ROI of Social Media. S/he might be convinced that social media is only for teens and celebrities. Our job is to get full, ongoing support, resources and budget. Social media is more than just a ‘campaign’, it’s a long term commitment that needs ongoing support and to get this kind of commitment you need a strong business case.

Who’s using it?

Think about your stakeholders: customers, clients, suppliers, partners, employees, journalists, peers, investors and anyone else your business needs to connect with. Segment these and then find where they are online. What social media platforms are they using? Facebook? Twitter? Linked In? Does your industry have a niche social networking site? What are the statistics and demography of the different platforms? Does your stakeholders gain market leverage through using social media (has their press coverage increased? has brand awareness grown? are they directly engaging with prospects online? are they speaking regularly at events?). What can you find – and show the Boss/C Suite/Board? Remember not only do you need to prove that the people you need to connect with are using social media, but figures speak. If you can find case studies that show results of how others have engaged with these audiences, use them.

Aligning the business case with your business

So you start developing a strategy – but first things first, get hold of the business plan and marketing strategy. Have a look at the objectives and work out which can be achieved through social media. Be realistic here, social media isn’t the silver bullet, and it’s likely you won’t be able to do it all initially anyway, so pick out those that are achievable. Then do your homework: show how achievable it is, show how it can be measured, and show an idea of realistic timescales.

How will you do it?

Next step is to make Boss/C Suite/Board understand what’s involved and how it will be managed. These steps might look like this:

 • Identifying goals and objectives
 • Identify your audiences
 • Develop tactics
 • Identify which metrics and measurement to use
 • What will you say to whom
 • Defining resources
 • Guidelines and training
 • Ongoing management and beyond

Then of course comes the fun part: budget. What budget do you need to pull this off – do you need to hire an external consultant? Do you need training? Do you need extra salaries (or portions of salaries)?

Also do the planning and timing. Be realistic – you can be certain it will cost more and take longer time than initially planned for. If nothing else because it is the first time so things will take longer. But remember: Practise makes perfect.

It is very likely that budget is going to be a sticking point; a tip is to review current communications activities; what’s working and what’s not. Suggest replacing those activities that aren’t producing results with a social media strategy and reassign the budget. Similarly, if finding extra resource is an issue, review job descriptions and work out what responsibilities can be replaced

And then, well – you embark!

Det där som kallas SM…

OK, du har gjort din läxa och kommit fram till att sociala medier är rätt för det ni vill åstadkomma. Nästa steg är att övertyga chef/ledning/styrelse att det är värt att investera tid och pengar och att detta kommer att hjälpa er att uppnå önskade resultat. Det kan bli intressant: någon av dem har antagligen läst otaliga artiklar om sociala medier och är övertygad om att sociala medier är för tonåringar och kändisar. Vårt jobb är att ändra på det och  få stöd, resurser och budget. Sociala medier är mer än bara en enstaka kampanj, det är ett långsiktigt åtagande som behöver kontinuerligt stöd och för att få denna typ av engagemang du behöver bra fallstudier.

Vilka konkurrenter använder sig av sociala medier idag?

Vem vill ni kommunicera med? Kunder, kunder, leverantörer, partners, anställda, journalister, kollegor, investerare – kort sagt alla ni behöver komma i kontakt med. Identifiera alla grupperna, segementera dem och leta sedan reda på dem online. Vilka sociala plattformar använder de? Facebook? Twitter? LinkedIn? Har din bransch har en nischad plattform? Kan du hitta statistik och demografi som beskriver de olika plattformarna och som kan hjälpa dig att identifiera vilka du bör använda? Har era konkurrenter vunnit marknadsandelar via sociala medier (har de fått ökat mediagenomslag? har varumärkeskänne-domen ökat? Har de fått fler potentiella kunder? Deltar de regelbundet som talare på branchevent?) Kom ihåg att du inte bara behöver bevisa att de personer ni behöver komma i kontakt med använder sociala medier, men siffror talar och ju fler du kan visa desto bättre är det. Om du kan hitta fallstudier som visar resultatet av hur era konkurrenter har använt sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, använd dem.

Så nu är det dags…

Så du börja utveckla en strategi – men först måste du läsa er affärsplan och marknadsföringsstrategi. Vilka är målen och hur kan de genom att använda sociala medier. Var realistisk här, sociala medier kommer inte att vara svaret på allt, och troligast är att du inte kommer att kunna göra allt du vill ändå, så identifiera möjliga åtgärder. Och läs på, gör dina läxor visa hur resultaten kan uppnås, visa hur de kan mätas och presentera realistiska tidsramar.

Hur?
Nästa steg är att förklara för chef/ledning/styrelse förstå vad satstningen innebär och hur den ska hanteras och vilka steg som ingår. Här är ett förslag på lista:

 • Identifiera mål och syften
 • Identifiera din publik
 • Utveckla strategi
 • Identifiera vilka mätmetoder och mätningar som skall användas
 • Identfiera era budskap och till vem de skall riktas
 • Definiera resurser
 • Riktlinjer och utbildning
 • Efter lanseringen – uppföljning och underhåll

Och nu kommer vi till det riktigt roliga: budget. Vilken budget behöver ni för attklara detta ‑ behöver ni anlita en extern konsult? Behöver du utbildning? Behöver du extra personalresurser?

Nästa steg är tidsplanering. Var realistisk – du kan vara säker på att det kommer att kosta mer och ta längre tid än ursprungligen planerat. Om inte annat om det är första gången så kommer saker tar längre tid. Men kom ihåg: Övning ger färdighet.

Med all sannolikhet kommer budgeten att bli ett stort problem, ett tips är att utvärdera nuvarande kommunikationsverksamhet, vad som fungerar och vad som inte. Föreslå att ni ersätter de åtgärder som inte ger resultat med en social mediastrategi och använd den budgeten. Likaså, om det är svårt att hitta extra personalresurser, kan en väg framåt vara att jobba tillsammans med personalavdelningen och se om det finns möjlighet till förändringar på så vis.

Och då, ja – nu är det bara att starta!

Annonser

One response to “That little thing called SM… – Det där som kallas SM…

 1. Sorry, couldn’t help but think: ‘I wonder in how many 18+ searches this will show up?…”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s