Hur skall jag bäst kontakta bloggare? – How to pitch a blogger.

En blog är ett etablerat sätt att kommunicera med våra målgrupper. Antingen bloggar vi själva, eller så bloggar vi i våra kunders namn, eller både och. Väldigt ofta har vi direktkontakt med bloggare som vi hoppas skall blogga om just vår kund.

I mina kontakter med bloggare har jag ofta fått kommentarer som alla har gått ut på samma sak – vi är så trötta på att bli kontaktade på ”fel” sätt. Så jag började ställa frågan om det fanns något sätt som var rätt? Resultatet är den här listan, hjälp mig gärna att utöka den! Du kommer antagligen att tycka att det mesta är självklart – och det är det, men av egen erfarenhet vet jag att det är det självklara vi oftast behöver få repeterat…

 • Läs bloggen! Vad handlar den om? Kan du så följ den gärna en tid innan du kontaktar bloggaren. Lär känna bloggaren.
 • Om du kan, skicka information som relaterar till bloggen (alla bloggare letar alltid något att skriva om) men som inte har med din kund att göra, det gör att du kommer att betraktas som en trovärdig nyhetskälla.
 • Försök först att etablera en relation till och med bloggaren. Som sagt, lär känna de du vill kommunicera med, vårt grundläggande credo som kommunikatörer förändras inte.
 • Kommentera i bloggen, men tala om att du jobbar med PR och vem du representerar. Kommunikatörer är vana att vara i bakgrunden, det är dags att ändra på det…
 • Håll dig à jour om vad som diskuteras. Vilka är de t.ex. 10 största bloggarna inom ditt ämnesområde? Prenumerera på dem så blir det enklare att följa.
 • Om bloggaren vill bli kontaktad på ett speciellt sätt – följ de önskningarna.
 • Lär dig branschen och dess termer.

####

Nowadays blogging is an established way to communicate, we either blog ourselves or we blog for our customers, or both. We are often in contact with bloggers hoping they’ll write something about our customer.

In my contacts with bloggers I’ve often had comments that all amount to the same thing – they are tired of pitched the “wrong” way. So I started to ask myself the question if there was a “right” way to do it? The result is this list, I’m happy to have your input! You’ll very likely find most of it obvious – and it is, but from my own experience I know that it is of the obvious and basic we need repeated…

 • Read the blog! What is it about? If you can follow it for a period of time before you contact the blogger. Get to know the blogger.
 • If you can, send some information to the blogger unrelated to your customer (bloggers are constantly looking for new material) it will establish you as a trustworthy source.
 • Try to establish a relation with the blogger. As said, get to know your target, our basic credo for communication remains unchanged.
 • Comment in the blog, but be open and transparent with where you are working and whom you represent. Scary business, we communicators are used to stay in the back ground – get over it.
 • Stay updated on current issues that are being discussed. Which are e.g. the 10 most influential bloggers in your industry? Subscribe to their blogs, it will make it easier for you to stay updated.
 • If the blogger has rules of engagement – follow them.
 • Get to know the industry and its terminology.

2 responses to “Hur skall jag bäst kontakta bloggare? – How to pitch a blogger.

 1. brycewilcock

  Good idea for writing in two languages, relates to a wider audience!

  There are some good posts about social media and PR, especially PR 2.0 and the increasing fusion of the two. Sometimes it is best to share the simple tips as the simple tips can sometimes be the ones most overlooked!

  Gilla

  • Hi Bryce
   thanks for the input. Any and all ideas for posts are welcome.

   Two languages – well I honestly don’t know how much Swedish will add to the audience. It’s honestly most for Mother, my Most Fervent Admirer whom doesn’t read English. And we all can agree on that admirers like those are worth keeping 🙂

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s