Super Nicolas

Super Nicolas

Följande politiska paradox har uppstått i Frankrike – ju mer tid Nicolas Sarkozy tillbringar utomlands, ju populärare blir han på hemmaplan. För en president med aldrig förut skådade låga popularitetssiffor är frestelsen övermäktig. Nicolas globetrottar världen och framställer sig själv som en superdiplomat. Och han är skicklig i manipulatör, texten som antogs vid det senaste EU mötet och som gav Grekland ett mycket behövt stöd, hävdade han vara till 95% fransk.

Nicolas Sarkozy har turen på sin sida, i november tar Frankrike över det årslånga ordförandeskapet av G20, och i 2011 också ordförandeskapet för G8. Vanligtvis är inte dessa poster några som ådrar sig någon som helst uppmärksamhet – men Nicolas kommer att ändra på det. Var så säker.

Risken är att denna hyperdiplomati distraherar honom från nödvändiga inhemska finansiella reformer. Hittills är Frankrike det enda landet i Europa som inte börjat göra något åt sina stora budgetunderskott. Underskottet beräknas till 8% 2010, alltså närmare Greklands 9.3% än Tysklands 5%.

Men han har andra skäl för att ägna sig åt internationell superdiplomati – presidentvalen 2012. Han värsta socialistiska rival Dominque Strauss-Kahn (DSK), ordförande för Internationella Valutafonden har på sistone rest jorden runt i sina ansträngningar att rädda euron. Opinionsundersökningar visar att DSK har bättre chans att vinna över Sarkozy än PS partiordförande Martine Aubry. Vid sidan av Aubry kan nog Sarkozy se ut som en global storspelare. Det blir svårare vid sidan av DSK…

—-

The following political paradox has arisen in France – the more time Sarkozy spend abroad, the more popular he becomes at home. For a president with unprecedented low popularity ratings the temptation is overpowering. Nicolas globetrotts world and portrays himself as a super-diplomat. And he is skilled in the manipulator, the text adopted at the last EU meeting, which gave Greece a much needed support, he claimed to be 95% French.

Sarkozy has the good fortune on his side, in November France takes over the year-long presidency of the G20, and in 2011 also the presidency of the G8. Usually these posts are not incurring any attention – but Nicolas will change that. Just wait and see.

The risk is that this hyper-diplomacy distract him from the necessary domestic financial reforms. So far France is the only country in Europe has not begun to do something about their deficits. The deficit is estimated at 8% in 2010, thus closer to Greece’s 9.3% than Germany with 5%.

But he has other reasons for engaging in international super diplomacy- the presidential elections 2012. He worst socialist rival, Dominque Strauss-Kahn (DSK), chairman of the International Monetary Fund has recently traveled around the world in an efforts to save the euro. Opinion polls show that DSK has a better chance to win over President Sarkozy than PS chair Martine Aubry. Besides Aubry Sarkozy may well look like one big global player. It becomes more difficult at the side of DSK …

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s