Aubry, Delanoë eller DSK? – Aubry, Delanoë or DSK? –

Martine Aubry, ledare för Parti Socialiste (PS) och borgmästare i nordfranska staden Lille, börjar uppnå status av ”presidentiable” – dvs. en person man kan föreställa sig som president.

Aubry valdes till partiordförande under tumultartade former. Hon vann över Ségolène Royal med minsta möjliga marginal: 0,04%. Aubry är en typisk produkt av det franska samhällssystemet och född in i den politiska klassen. Hon har givetvis examen från ENA: École nationale d’administration, vilket närmast är obligatoriskt för franska politiker och höga statstjänstemän. Hennes far är Jacques Delors, tidigare socialistisk finansminister under Mitterrand. Samtidigt tycktes president Sarkozy oövervinnerlig. Hans politiska motståndare var söndrade. Han kunde dessutom göra det onda värre genom att relativt fritt rekrytera de bästa i motståndarlägret och ge dem höga poster i sin egen regering.

I samband med att hon vann valet som partiordförandem inledde en Aubry intensiv reflektionsperiod och intern debatt som sprack ut i offentliga gräl och maktkamp inför öppen ridå. Efter en orgie i politiskt självskadebeteende hävdade den vänsterintellektuelle filosofen Bernard Henri-Lévy, att han ville lösa upp partiet:”J’ai rarement vu des politiques mettre autant d’énergie à s’autodétruire. Si ça ne concernait qu’eux, ce ne serait pas trop grave. Mais il s’agit de l’alternative à Nicolas Sarkozy, de l’espérance des gens” ”Jag har sällan sett politiker lägga ner en sådan energi på självförstörelse. Om det bara angick dem vore det inte så farligt. Men nu handlar det om ett alternativ till Nicolas Sarkozy, om människors hopp.” ”Alla vet att det är dött”, försäkrade han vidare, ”men få vågar säga det.

Under tiden har Martine Aubry alltmer växt in i sin roll och framstår alltmer som en oomstridd ledare för sitt turbulenta parti. Och i de senaste regionvalen triumferade PS, man segrade i 23 av 26 valkretsar. Resultatet blåste nytt liv i partiet och Abury utlyste ”l’Année du projet socialiste” ”Det socialistiska projektets år”, ett år av politiskt kampanjande för en alternativ samhällsvision efter ”misslyckandet för sarkozysmen”. Målet är ett starkt parti som kan möta högern, under den form den kommer att anta, i presidentvalskampanjen 2012.

Men hon har många medtävlare att vinna över innan hon blir eventuell presidentkandidat. I en uppmärksammad opinionsundersökning konstaterade nyligen att den mest förtroendeingivande av de olika vänsteralternativen är Paris populäre borgmästare Bertrand Delanoë. I en tidigare opinionsundersökning låg samme Delanoë långt ned i listan. Högst upp låg Dominque Strauss-Kahn (DSK) chef för Internationella Valutafonden. Man har spekulerat i om det bästa för PS skulle vara en tandem – Martine Aubry och Dominque Strauss-Kahn. Hon, Madame 35 heures, en produkt av socialistpartiet som bär Mitterrands fana högt. Teknokrat som på senare tid har visat sig vara förvånansvärt realistisk i sin inställning till pensionsfrågan. Han, egentligen en större ideolog än teknokrat. Pratar hellre socialism än agerar, och många undrar vad han egentligen kan göra därborta från Washington. I skrivande stund har han egentligen viktigare frågor att tänka på än eventuella partiinterna frågor. Och Martine är på plats.

Vi kan vara säkra på en sak – Primärvalen blir intressanta.

————

Martine Aubry, the leader of the Parti Socialiste (PS) and mayor of the northern French city of Lille, begins to attain the status of ”presidentiable” – ie. a person you can imagine as president.

Aubry was elected party leader during tumultuous forms. She won over Segolene Royal, with the smallest of margins: 0.04%. Aubry is a typical product of the French social system and born into the socialist party. She has obviously graduated from ENA: Ecole Nationale d’Administration, which is almost mandatory for French politicians and high government officials. Her father is Jacques Delors, former socialist finance minister under Mitterand.

After winning the election as party leader, Aubry launched an intensive period of internal reflection and debate which broke out in public quarrels and power struggles. After an orgy of political self-injury the left intellectual philosopher Bernard Henri-Lévy said he wanted to break up the party: ”J’ai vu des loader instruments politiques mettre autant d’énergie à s’autodétruire. Si ça ne concernait qu’eux, ce ne Zerahites pas trop grave. Mais il s’agit de l’alternative à Nicolas Sarkozy, the L’Esperance des guardian ”” I have rarely seen the politicians to spend such energy on self-destruction. If it only affected them, it’s not so bad. But now it’s about an alternative to Sarkozy, the people’s hope. ” ”Everyone knows that it is dead”, he further assured, ”but few dare say it.

Meanwhile MartineAubry increasingly grown into her role and appears increasingly as the undisputed leader of the turbulent lot. And PS triumphed in the recent regional elections; they were victorious in 23 of 26 constituencies. The result revived the party and Abury declared ”l’Année you projet social iced” ”The socialist project year,” a year of political campaigning to show an alternative social vision than the “failed sarkozysmen”. The goal is to build a strong party that can meet the right, in the form it will adopt, in the presidential campaign 2012.

But she has many rivals to win over before she becomes the possible presidential candidate. A poll recently found that the most trustworthy of the candidates to the left is Paris’ Mayor Bertrand Delanoë. In an earlier poll was the same Delanoë far down the list. At the top was Dominque Strauss-Kahn (DSK), head of the International Monetary Fund. It has been speculated that the best thing for the PS would be a tandem – Martine Aubry and Dominque Strauss-Kahn. She, Madame 35 heures, a product of the Socialist Party has clearly Mitterrand’s banner high. A technocrat whom have recently proven to be surprisingly realistic in its approach to pensions. He, much more ideologue than technocratic. Prefers talking about socialism than acting, and many wonder what he can do over there from Washington.

We only know one thing – primary elections will be interesting.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s