Bröllop, mod och Bagdad Café – Wedding, stamina and Bagdhad Café

Allt medan Kronprinsessan återigen manifesterar att den svenska kungafamiljen är måhända är kunglig, men att den saknar likafullt klass, bildning och stil: http://www.expressen.se/Nyheter/brollopet/1.1995370/praster-skriver-brev-till-kronprinsessan kan jag åter konstatera att Frankrike är nepotismens och manschauvinismens högborg.

På senare tid har den franska regeringen diskuterat att man skall kvotera in kvinnor i styrelser. http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=16064321 Och hur mycket jag än själv skulle vilja sitta i en styrelse, undrar jag litet över förslaget. För det första OM jag kom i en sådan situation skulle jag vilja vara säker på att jag får erbjudandet för att jag är kompetent, inte för att jag är född med ett visst kön. Dessutom en av de kvinnor som faktiskt sitter i en styrelse Bernadette Chirac hos Louis Vuitoni, fick erbjudandet baserat på att hon är kvinna och att hon har suttit i publiken på modevisningar. Jag bär glasögon och borde då kvalificera mig för styrelsen för Lissor…

Nu kan jag i och för sig tycka att vissa förändringar emellanåt kan behöva en ”knuff.” Men jag undrar om kvotering är den bästa vägen framåt. Å andra sidan, tills det finns en annan lösning så kanske den enda vi har. Hursomhelst, i det här fallet så finns det vissa indikationer på att kvotering rakt av kanske inte är den bästa vägen framåt. Resultaten kommer från vårt kära grannland Norge: http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=15661734

Och medan Uppsala Universitet visar på stamina och mod genom att vägra Lars Vilks möjligheten till att avsluta sitt föredrag, visar andra hur man verkligen gör för att ändra på sakernas tillstånd – ett kafé taget. Jag är MYCKET imponerad… Bagdad Café i verkligheten: http://www.alarabiya.net/articles/2010/05/02/107471.html

———–

While the Swedish Crown Princess once again manifests that the Swedish royal family is perhaps is royal, but that it completely lacks class, culture and style: http://www.expressen.se/Nyheter/brollopet/1.1995370/praster-skriver-brev-till-kronprinsessan France again shows itself as the stronghold of nepotism and male chauvinism. (For those that doesn’t speak Swedish. She is about to get married and wants her dad to hand her over. Only that the Swedish tradition is absolutely charming here: the future husband and wife walks the aisle side by side holding hands. This is to show that they both enter into holy matrimony together and that they are equal.)

More recently, the French government has started to discuss to regulate the presence of women on boards. http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=16064321 and however much I myself would like to sit on a board, I wonder about the proposal. First, if I were in that situation, I would like to be sure I got the offer because I am qualified, not because I was born with a particular sex. In addition, one of the women who actually sit on a board is Bernadette Chirac. She is on the Louis Vuitoni board and got the offer on the merits that she is a woman and that she has attended fashion shows. I wear glasses and would then qualify me for the board of Lissor …

Now I do believe that some changes may occasionally need a ”nudge.” But I wonder if this is the best way forward. On the other hand, until there is another solution, maybe the only one we have. Anyway, in this case, there are some indications that the quota of straight may not be the best way forward. The results come from our dear neighbour, Norway: http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=15661734

And while the Uppsala University shows its stamina and courage by refusing Lars Vilks the opportunity to finish his lecture, others teach us how to really do to change the state of affairs – a cafe at a time. I’m VERY impressed … Baghdad Cafe in the real world: http://www.alarabiya.net/articles/2010/05/02/107471.html

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s