Regionalval – Regional elections

I dag är det regionval i Frankrike. Man förväntar sig ett rekordlågt valdeltagande, kl 18.00 när det första vallokalerna stängde hade 52% inte röstat Men politikerna ser det som ett första litmustest för nationalvalen om två år.

Mycket av det bristande intresset beror nog på samma skäl som att så få röstade i landstingsvalen i Sverige – man vet inte vad regionerna ansvarar för. Men trots allt styr de över sjukvård, utbildning och regiontrafiken. Lägg dessutom till att man har så många val i Frankrike, det är kommunval, regionval, nationalval och presidentval och man har dem på olika dagar eftersom de har överalappande valperioder. Man måste dessutom registrera sig för att rösta. Jag har aldrig förstått det systemet, varför kan inte röstelängden vara samma som t.ex. socialförsäkringen? Vi har alla ett sådan nummer, kan man inte återanvända det? Lägg därtill valet till Europaparlamentet.

Valet är inte ointressant. Front National förväntas gå vidare i flera regioner, Socialistpartiet och regeringspartiet UMP, korsar klingor i hela Frankrike. Socialispartiet slåss dessutom på två fronter. Man kämpar även mot De Gröna som fortfarande rider på framgångsvågen från valet till Europaparlamentet. Tidningarna undrar självklart vem som kommer att straffas p.g.a det låga valdeltagandet.

Något jag personligen tycker är intressant är att man inte får komma med några valprognoser före kl 20.00. Det är förbjudet vid vite. Jag förstår inte riktigt. Är man rädd för att påverka valutgången, kanske? Men naturligtvis ser diskuteras valen intensivt på Twitter. Ännu har det inte kommit några prognoser, man är förvånansvärt lagliga… Och jag bröt just mot lagen genom att vidarebefordra progoner som publicerats i Schweiz. Jag lever ett otroligt spännande liv…

———-

It’s regional elections today in France. It is a record low voter turnout, at 18.00 when the first polls closed, 52% hadn’t vote. Politicians still see it as a first litmus test for the national elections in two years.

The lack of interest is probably due to same reason that so few voted in council elections in Sweden – we do not know what regions govern. But after all they govern the health care, education and regional traffic. There are so many elections in France, municipal, departmental, regional, national and Presidential and they are on different days because they have overlapping election periods. And then add the European elections. No wonder people stay at home. You must also register to vote. I have never understood the system, why can’t you vote using your social security number?

However, the election is not uninteresting. National Front is expected to win in several regions, the Socialist Party and the ruling party UMP are fighting throughout France. The Socialist Party is fighting on two fronts; against the Greens whom still rides the success wave of the European Parliament elections. The newspapers of course wondering who will be punished because of the low turnout.

Something I personally find interesting is that you can not make any predictions 20:00. I don’t really understand.  Are they afraid that the election results will be bungled, perhaps? But of course, the elections is discussed intensively on Twitter. Yet there have been no predictions, it is surprisingly legal … And I just violated the law by forwarding the first results from Swiss Le Temps. I lead a truly exciting life…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s