Burka och svaga män – Burka and weak men

100 kvinnor i Sverige bär burka. I Frankrike är det 2000 kvinnor. Egypten vill helt förbjuda bruket och deras högsta domstol omväxlande river upp eller tillåter burkaförbud. En skola i Antwerpen har förbjudit sina elever att alls bära slöja. Allt fler imamer säger att det inte är religiöst påbud. I debatten som föregick det franska förbudet hävdade motståndarna att niqab strider mot grundläggande principer i den franska republiken.

Niqabmotståndarna i Frankrike fick ett nytt argument för två veckor sedan när två män i klädd burka rånade en bank. Förra veckan nekades man nekades franskt medborgarskap eftersom han tvingade sin fru att bära niqab.

Varför är ett tygsjok en så stor fråga?

En allt mer polariserad debatt om islam och muslimer i Europa verkar gömmas bakom en debatt om ett tygsjok och till viss del möjligheten att identifiera bärarinnan.

Många kvinnor säger sig bära niqab då det skyddar dem från sexuella trakasserier i alla grader; allt från regelrätta trakasserier till enbart blickar. För mig är detta kanske själva grundfrågan och som jag förgäves har försökt få svar på. Varför skall kvinnor ta ansvar för männens sexualitet? Varför skall kvinnor acceptera bristande respekt? Och hur kan så många män identifiera sig själva som svaga och i avsaknad av respekt?

Om någon kan upplysa mig lyssnar jag gärna.

####

100 women in Sweden wears the niqab. In France it’s 2000. Egypt wants to ban the use completely and their highest national court accepts or rejects the laws alternatively. A school in Antwerp has banned the veil completely. More and more imams claim that the use of the burka isn’t based in religion. In the debate preceding the French law prohibiting the burka many said it is against the principles of the Republic.

The French opponents to the burka got new arguments two weeks ago when a bank was robbed by two men wearing the niqab. Last week a man forcing his wife wearing the burka was denied French citizenship.

Why is a piece of cloth such an issue?

An ever polarised debate on Islam and Muslims in Europe seems to hiding behind a debate on a piece of cloth and to a certain extent the possibility to identify the wearer.

May women wearing the niqab says it protects them from sexual harassments; from actual harassments to simple looks. For me this is the critical question and one that I have tried to find an answer to. Why is it for women to take responsibility for the sexuality of men? Why should women accept insufficient respect? And how is it that so many men define themselves as weak and lacking in respect?

If someone can enlighten me, I am happy to listen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s