Burka – Niqab

Frankrike vill förbjuda det man kallar burka, det är bara det att man menar niquab. Och som vanligt är det inte mycket man får rätt på.

För det första är det svårt att förstå på vilka grunder man vill införa förbudet. Franska statsvänliga muslimer verkar vara med på det hela för att man vill förhindra ytterligare proselyter till salafismen – en ultrapuritan riktning av islam. Men i ett land med religionsfrihet verkar det vara ett otillräckligt argument. Jag tror dessutom att det kan vara kontraproduktivt och bidra till att salafismen får ännu starkare fäste.

Dessutom, man tänker bara förbjuda täckt ansikte.. Resten av kroppen kan vara täckt, om man nu är så mån om att ”befria muslimska kvinnor från religionens ok” varför tillåter man då att kroppen täcks? Som vanligt exellerar fransmännen i halvmesyrer.

Ville man stifta en neutral lag skulle man naturligtvis stifta en lag som går ut på att man måste gå att identifiera på allmän plats. En sådan lag är generell och könsneutral. Som det är nu kommer en ev. lag att slå bakut och det man riskerer att fler muslimska kvinnor tar slöjan som en protest.

——-
France want to ban what they call the burka, only it’s the niquab. And as usual they don’t get much correct.

First it’s difficult to understand the gruonds for a ban. French state-friendly Muslims seems to be OK with the proposal, since they want to stop further proselytes to the ultra-puritan branch of Islam: the salafism. But in a country with religious freedom it doesn’t seem enough. I also think thease measures can be counter productive and provide the salafism with even stronger foot hold.

Also, they also intend to ban only full face cover. The rest of the body an remain covered. If the argument is to ”free Muslim women from the burden of religion” why will a full body cover not be banned? As usual th French excel in half-measures.

If one wanted a neutral law the obvious would be to legislate that it must able to identfy everybody in the public space. This would target men and women alike and have no religious connotations. As it is now, there is a strong risk it will hit back and more women will take the veil as a sign of protest.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s