Julresa – Travelling in Yule tide

Så var det dags att resa till Sverige på en mycket efterlängtad julsemester. Jag hade haft så’n tur när jag bokat julbiljett att jag fått en flight kl 18.00 från Charles de Gaulle och räknade alltså med fredagsmiddag i Malmö.

Tänk så fel man kan ha.

Det började snöa, och så fortsatte det att snöa. Att det blev kaos i Paris där man kör utan vinterdäck och har två snöröjningsmaskiner för hela staden förvånade mig inte. Att det däremot skulle vara fullständigt kaos på Kastrup förvånade mer.

Jag skulle som sagt resa kl 18.00, men allt var redan försenat, vi bordade planet kl 21.00 och då fick vi reda på att vår slot för take-off var en timme senare. Det lyckades man förhandla om från cockpit så vi behövde bara vänta 20 minuter. Vädret var bra så det gick fint att flyga. SAS var så generösa så och bjöd på både kaffe, vatten och juice.

Vi fram till Köpenhamn och började infarten. Jag tyckte det gick långsammare än vanligt och fick så småningom reda på anledningen – Obama skulle lyfta från Kastrup och att allt inkommande flyg var tvunget att cirkla tills han var ur vägen. Just då tror jag att vi alla var republikaner, militanta republikaner.

Hursomhelst vi landade, jag hämtade min väska och så började nästa historia.  Klockan var över midnatt, men tågen till Malmö går i princip hela natten så det oroade mig inte speciellt. Jag köpte biljett och gick till perrongen. Alla tåg var försenade, hade varit hela dagen. Det stod tre tåg där. Ett var fullt, ett var tomt och det sista höll på att fyllas. Jag gick dit och satte mig. Först hade jag talat med några snälla lokförare som berättat att växlarna hade frusit men det höll man på att fixa. Det tror jag man gjorde med BIC-tändare för det var inget som hände. Varför hade man inte satt in ersättningsbussar redan från början?

Efter en tids väntan fick vi reda på att man hade hört att man bokat bussar. Alla gick av tågen och tog sig till busstationen. Till saken hör att Kastrup var stängt. Man har snökaos och miljömöte – men informationsdiskarna på Kastrup stänger kl 18.00. Kundservice? Vi fick gissa vad som gällde och hände – nu var det inte så mycket men i princip tycker jag det är oacceptabelt att en internationell flygplats inte kan ha informationsdiskarna öppna så länge det anländer resande. De tiderna vet man åratal i förväg.

Dessutom undrar jag varför det verkar som om detta kom som en överraskning. Det snöar oftat vid den här tiden i Skandinavien, varför är man inte förberedd? Hur svårt kan det vara?

Nåväl, vi stod där och väntade men inte kom det några bussar inte. Efter 45 minuter började jag höra mig för om andra vägar att ta mig till Sverige. Taxi skulle kosta SEK 1000 och jag är småsnål och tycker jag ha roligare för den summan. Kunde jag kanske hyra bil? Hade man en svensk bil som skulle köras tillbaka? Nix, men jag kunde hyra en hos Hertz för den facila summan av DKR 3000. Som sagt, jag är småsnål så det fick allt vänta.  

Det finns ett Hilton på flygplatsen – jag traskade dit och frågade om råd. De visste inte ens om de fick hyra ut ett rum. Hotellet var säkerhetszon och fick de hyra ut kostade ett rum DKR 3000. Men de var i alla fall mycket hjälpsamma och tog reda på litet mer om tågen. Enligt vad de fick reda på skulle det gå ett tåg 40 minuter senare. Jag traskade ner till perrongen men tyckte så småningom att det blev för kallt och åkte upp till vänthallen. Då möter jag en man i uniform på väg ner på det andra rullbandet, han viskar till mig i en närmast konspiratorisk ton:

–         Skall du till Sverige?

–         Ja

–         Bussarna har kommit

Det var all information jag fick och jag la på ett kol och tog mig till bussen så fort jag kunde. Då stod det 3 bussar där och väntade. Jag tog plats i den sista. Då kom nästa överraskning – busschauffören hittade inte. Han kom från Polen och talade enbart polska och engelska, men där och då var han vår hjälte. Vi kom till Sverige och en av passagerarna visa vägen till Svågertorp. Där gick han av och nästa passagerare fick visa vägen till Malmö Central.

Jag vinkade på en taxi och tog mig till hemadressen i Malmö. Kl 03.00 var jag framme. Resan hade tagit 12 kalla timmar.

Dagen efter upptäckte jag att man stulit min kamera.

God Jul allesammans!

—-

So, the day to travel to Sweden on a very longed-for Christmas vacation arrived. I had reserved a flight at 18.00 from Charles de Gaulle and planned for Friday dinner in Malmö.  Indeed how wrong one can be. 

It had begun to snow, and it so continued. That chaos reigned in Paris where they drive without winter tyres and has two snow clearance machines for the whole city did not surprise me.

That it on the other hand would be complete confusion on Kastrup amazed me more. As said – my flight was scheduled for 18.00, but the delays had already started and we boarded kl 21.00 and were told that our slot for take-off was one hour latter. A change was successfully negotiated from cockpit so finally our wait was only 20 minutes. The weather was good so the flight was not a problem.

SAS were so generous and provided coffee, water and juice for free. We arrived and begun in-flight. I thought it went slower than usual and we were told the reason – Obama was taking off and that all coming in traffic was forced to circle until he was way out of reach. There and then I believe we were all Republicans, militant Republicans.  Anyway we landed; I got my bag and so began next history. It was past midnight, but the train to Malmö runs 24/7 I wasn’t very worried. I bought a train ticket and went to the platform. More delays. There were three trains there. One was full, one was empty and one was filling up. I went to the last and got a seat. I had just spoken with a kind train driver, whom told me that the switch had frozen but they were fixing it. I am convinced it was done with a BIC lighter for nothing happened.  After some wait, we were told buses were on the way. So we all went to the bus station.

The information desks at Kastrup where closed. There is snow storm, half of Europe is closed, and a global environment summit – but the information desks at Kastrup close 18.00. Customer service? We had to guess what happened – it wasn’t much but as a principle I find it unacceptable that an international airport do not have the information counters open as long as there are planes arriving.

Moreover, I wonder why it seems as a surprise. It is fairly usual that it snows this time in Scandinavia, why no contingency plan? How difficult can it be to plan ahead? 

Anyway, we stood there and waited but no buses arrived. After 45 minutes, I began to enquire if there were other ways of going to Sweden. Taxi would cost SEK 1000 and I am cheap and believe I can do funnier thing with that sum. Could I perhaps hire a care? There might even be a Swedish car that could be taken back? Nope, but I could lease one at Hertz for it the moderate sum of DKR 3000. As said, I am cheap. 

There is a Hilton at the airport – I trudged there and asked advice. They didn’t even know if they were allowed to rent a room. Because of the summit, the hotel was security zone and in any case a small single room was DKR 3000. But they were in any case very helpful and found out a bit more about the trains. According to their information there would be a train 40 minutes later. I went to the platform but thought it became too cold and went to the waiting room. Going up I meet a man in uniform going down, he asked me almost like a conspiracy: 

–         Going Sweden? 

–         Yes

–         The buses have arrived

That was all information I got! I started to run – bags and all to get there ASAP. 3 buses had arrived. I took place in the last. Then came next surprise – the bus driver didn’t know the way. He was Polish and spoke only Polish and English, but there and then where he our hero. We arrived in Sweden and one passenger showed the way Malmö South. He left us there and a second passenger showed the way Malmö central station. I hailed a taxi at 03.00 I arrived at my destination. The trip had taken 12 cold hours. 

The day after I noticed my camera had been stolen.

Merry Christmas everyone!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s