Strejk – Strike

Då var det dags igen. Lokaltrafiken strejkar. Den här gången är det inte en endagsstrejk utan att man förstår varför. Den här gången har de hållit på i en vecka och man visar inga tecken på att tröttna. Det är förarna på pendeltågslinje A, RER A, som strejkar för högre lön. Vad jag förstår har de har lägre löner än sina kollegor som kör tunnelbana så egentligen är det inte så mycket att säga om det hela – att ha samma lön för liknande arbete i samma företag är det inte så mycket att säga om.

Om det inte var för det faktum att när man hör arbetstagarna tala om strejken så låter som att de strejkar för att de alls förväntas arbeta. Man har höjt produktiviteten med 10%, det innebär att i rusningstrafik är det nu 27 tåg per timme som kör mot tidigare 24. Inga scheman har ändrats. Jag vet inte mycket om den här världen jag erkänner – men man har 523 förare på bara den här linjen så det låter som om man har tillräckligt med personal. Kanske en timme utbildning kortare per dag?

Idag publicerade Le Figaro en artikel om hur en arbetsdag ser ut för den här yrkesgruppen. Visst förstår jag att det är arbetsgivaren som lobbar, och Le Figaro är högerns tidning – men ändå… det är en aning chockerande http://www.lefigaro.fr/societes/2009/12/16/04015-20091216ARTFIG00052-un-agent-de-cette-ligne-ne-conduit-que-2h50-par-jour-.php

En pendeltågsförare har en arbetsdag på 6,5 timmar och av de kör de tåg 2,5 timmar om dagen. Övriga timmar, dvs 3,4, hjälper de att analysera fel på tågen, tar sig till tågen (sic!) eller går på utbildning. Det är de två sista som får mig att hoppa till. Hur lång tid skall en förare behöva för att ta sig till sitt pass?

Och så var det utbildningen. För att överhuvudtaget komma i åtanke för den här pendeltågslinjen måste man ha 10 års arbetslivserfarenhet som tunnelbaneförare. Det innebär att medelåldern på linje A är 45 år, man går i pension vid 50 år – bara det är chockerande. Linjen har uttalat profilen att det är det sista man gör innan pensionen. Förarna har hög status. Jag undrar, vilken utbildning behöver de? Om det var nya tåg ständigt och jämt hade jag förstått det, men nej det byts inga tåg.

Som sagt, hur jag än vänder och vrider på den informationen jag har så verkar som de strejkar för att de förväntas jobba.

—-

They are at it again… Public transport striking that is. This time its the suburban train drivers that are at it. Contrary to normal one day incomprehensible strikes, this time one actually understand why they strike. For the past week now drivers on the suburban train line A, RER A, strike for higher salary. As I understand matters they have lower salaries than their colleagues on the metro so there isn’t much to say about it – the same salary for similar work in the same company seems reasonable.

If it wasn’t for the fact that when the employee representatives speak they make it sound like they are striking because they are expected to work. RATP (the public transport company) has increased the line productivity with 10%, which means that in rush hour there are now 27 trains per hour against earlier 24. No schedules have been changed. I do not know a lot about this world I admit – but there are 523 drivers on this line so it sound like it should be sufficient. Perhaps a hour education shorter per day?

Today Le Figaro published an article about what a working day look like for this group. I realise it is lobbying from the employer, and Le Figaro is a very right wing newspaper – but nevertheless… it is shocking http://www.lefigaro.fr/societes/2009/12/16/04015-20091216ARTFIG00052-un-agent-de-cette-ligne-ne-conduit-que-2h50-par-jour-.php

A suburban train driver has a 6,5 hour working day and of this they drive an actual train 2,5 hours of the day. Other hours, i e 3,4, they support in analysing faults on the trains, spend time on going to “their trains” (sic!) or are in training. It is they two last that makes me to jump. How long time does a driver need in order reach “his” train?

And then it is the education. In order to at all be considered for RER A, you need 10 years’ job experience as metro driver. It means that the middle age on line A is 45 years. Retirement is at the age of 50 – shocking in itself. RER A is explicitly the last stop before retirement. The drivers have a very high status. I wonder, what education do they need? I would have understood if there was new material introduced, or new trains – but no, nothing such.

As said, no matter how I turn matters around, it feels they strike because they are expected to work.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s