Minskad offentlig adminstration – Smaller public administration

När Sarkozy tillträdde som president drog han igång mängder med reformer. En av dem var att minska administrationen inom den offentliga sektorn – i dag är 40% av fransk arbetskraft offentligt anställd. I Franrike är inte den offentliga sektorn ett sistahands val, tvärtom. Att vara offentligt anställd, fonctionnaire, är något som hett eftersträvas.

Nåväl, det må vara hur det vill med det. Men faktum är att kommande generation är mindre än förr och vi måste anpassa de offentliga tjänsterna så de tillhandhåller 1) de tjänster vi behöver till ett rimligt pris, och 2) med så låga adminstrativa kostnader som möjligt. Det är viktigare att vi har resuser till att lära barn att läsa och skriva, att låta gamla människor klä sig i den takten de behöver, att vi kan underhålla gator och vägar och att lokaltrafiken fungerar…

Sarkozys sätt att handskas med frågan var regelera anställningarna: om två offentliga tjänstemän går i pension, skall man endast nyanställa en. På två år har man lyckats spara 86 000 tjänster. Nu är det tydligen en begränsad succé eftersom det kommer rapporter om att nästan alla statliga tjänster har återinrättats på regional och/eller lokal nivå.

Gårdagens Les Echos rapporterar nu om ett stormöte som budgetministern Eric Woerth har bjudit in till – verkar snarare vara ett räfst och rättarting – och nu skall det även ställas krav på statliga företag att de får bättre ordning på budgeterna. Det är stora pengar det handlar om: 643 offentliga företag, 317 000 anställda och ingen verkar veta riktigt hur mycket de kostar, eller vilka tillgångar de har. Vad som är helt klart, är det kan bli svårt att åstadkomma stora omedelbara förändringar – företagen i fråga har till mångt och mycket föryngrat personalstyrkan de senaste år en, så gott om pensioneringar kommer det att bli ont om…

When Sarkozy entered into office he kick started many reforms. One was to minimise the public sector administrative overhead – 40% or today’s work force is public. In France, the public sector is not the fall back option for employment – on the contrary. To be a public servant, fonctionnaire, is something strongly whished for.

Well, anyway. But fact remains – future generations are smaller then they used to be and we need to adapt the public services so they provide 1) the services we need to a reasonable price and 2) with as low administrative over head as possible. It is more important that our resources are used to help children read and write, to provide old people the time they need to get dressed, to maintain our roads and that public transports are working …

The Sarko way to deal with these issues was to regulate the way replacements were hired: for every two public servants that are retiring one is hired. Over two years this has cut 86 000 positions. Apparently some of them are recreated on a local and regional level, but it still gives for a good cut in administration.

Yesterday’s Les Echos reports about a large meeting the budget minister Eric Woerth has called to – seems more like the invitees are brought to book – and now public companies will be required to bring their budgets into order. We are talking about large sums. 643 public companies, 317 000 employees and no one seems to know how much they cost or what their assets are. What is clear though is that it will be difficult to achieve any quick changes. The companies in question have to a large extent rejuvenated their staff the past years, so a large number of retirements will be scarce…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s